25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี และบริเวณหน้าวัดนางเกิ้ง หมู่ที่ 4 บ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ให้ใสสะอาด สวยงาม โดยการกำจัดวัชพืช ขยะ เพื่อทัศนียภาพสวยงาม สะอาด เรียบร้อย น่าชม น่ามอง