วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง บ้านมงคลชัย หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

21 ก.พ 2565ส่งผู้ป่วยติดเตียงมงคลชัยรพ. ป่าซาง_๒๒๐๒๒๒_1

21 ก.พ 2565ส่งผู้ป่วยติดเตียงมงคลชัยรพ. ป่าซาง_๒๒๐๒๒๒_2

21 ก.พ 2565ส่งผู้ป่วยติดเตียงมงคลชัยรพ. ป่าซาง_๒๒๐๒๒๒_3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment