วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษา และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

รับผู้ติดเตียงส่งโรงพยาบาลป่าซางครับ_๒๒๐

รับผู้ติดเตียงส่งโรงพยาบาลป่าซางครับ_๒๒๐_0

รับผู้ติดเตียงส่งโรงพยาบาลป่าซางครับ_๒๒๐_1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment