วันที่ 21 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

3AC56A44-7DDE-4965-A800-FCDD23F6AB67

6D8F19CB-71F2-4442-8C02-A7B71C2E98A9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment