วันที่ 28 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง บ้านป่าตอง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษา และบ้านแม่อาวน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตุ้ม จากโรงพยาบาลป่าซางกลับบ้านและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment