วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 5 บ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเปลี่ยน​ท่อปัสสาวะ​และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

S__42622987

S__42622990

S__42622991

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment