วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมงคลชัยและรับกลับบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

20565รับผู้ป่วยติดเตียงบ้านป่าตองส่งรพสตมงค_0

20565รับผู้ป่วยติดเตียงบ้านป่าตองส่งรพสตมงค_2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment