วันที่ 7 มิถุนายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้มจากโรงพยาบาลป่าซางกลับบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment