วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 5 บ้านร่องช้าง ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษา และรับผู้ป่วย หมู่ 1 บ้านท่าตุ้ม ไปล้างแผลผ่าตัด ส่งโรงพยาบาลป่าซางและรับกลับบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment