วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยหมอนัดตรวจดูแผลผ่าตัด หมู่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลลำพูนเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment