วันที่ 20 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 1 บ้านท่าตุ้ม ตำบลท่าตุ้ม จากโรงพยาบาลลำพูนกลับบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment