วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดป่าตองคันธาราม ทั้งนี้ อบต.ท่าตุ้ม ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานดังกล่าว จำนวน 20,000 บาท เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในตำบลท่าตุ้มให้สืบสานต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment