ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ทำการตั้งด่านหน่วยบริการประชาชน ณ ป้อมยามบ้านป่าสีเสียดเนื่องในวันสงกรานต์( 7วันอันตราย )