งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ออกเหตุดับเพลิงไฟไหม้ป่าหญ้าและลุกลามเข้าสวนลำไยในเขตพื้นที่บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ ๑