วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ศปก.ต.ท่าตุ้ม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านมงคลชัย และรพ.สต.บ้านท่าตุ้ม ดำเนินการตรวจคัดกรองโดยชุดตรวจ ATK และมอบ Lamphun ATK REPORT ให้กับกลุ่มผู้ทำงานในโกดัง หรือล้ง และผู้ขับรถรับ-ส่งสินค้าในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม