วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้นายประเสริฐ บุญกองรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอป่าซาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อสม. อถล. ลงพื้นที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าขาม หมู่ที่ 11 และบ้านไร่ป่าคา หมู่ที่ 13 เพื่อชี้แจง เพิ่ม เสริม เติมเต็ม โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประเทศไทย จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่่ 7 – 11 พ.ย. 2565 นี้ กับสัปดาห์รวมพลัง นับถอยหลัง : รับการทวนสอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment