วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พบปะเยี่ยมเยือนการดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนในหัวข้อกิจกรรมป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment