วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ นักเรียนผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม กิจกรรมการเรียนการสอนในหัวข้อกิจกรรมตามรอยธรรม ฟังธรรมแบบคลายเครียด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment