วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการระงับเหตุไฟไหม้ทุ่งหญ้าบริเวณ บ้านป่าสีเสียด ม. 8 ตำบลท่าตุ้ม เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัยพ์สินประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment