วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ศปก.ต.ท่าตุ้ม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านมงคลชัย และรพ.สต.บ้านท่าตุ้ม ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการนำเข้าข้อมูลและการใช้แพลตฟอร์ม Jitasa.care ให้กับผู้นำชุมชน และ ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินการรณรงค์เคาะประตูบ้านเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนและปักหมุดผู้ไม่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนในแพลตฟอร์ม Jitasa.care ของตำบลต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment