ข้อมูลทั่วไปของวัดร่องช้าง

ชื่อวัด: วัดร่องช้าง
ที่ตั้ง: เลขที่ 276 หมู่ 5 ร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปษณีย์ 51120
เนื้อที่: 6 ไร่ 10 ตารางวา

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมเป็นวัดร่องช้างร้าง พึ่งได้รับการบูรณะขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2541 มีศาลาการเปรียญ 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง กุฏิ 1 หลัง ห้องน้ำ 8ห้อง ได้รับอนุญาตตั้งเป้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เป็นวัดใหม่ พึ่งเริ่มก่อสร้าง

ที่มา :http://www.templethailand.org/ID51060707-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html