นายเดชา  ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม รับมอบรถคนพิการจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน และลงพื้นที่มอบรถสามล้อชนิดมือโยกและถุงยังชีพให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม จำนวน 2 ราย เพื่อให้คนพิการสามารใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ ณ บ้านป่าสีเสียดและบ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน