เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ให้การต้อนรับท่านปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม จำนวน 3 ราย โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน