วันที่ 27 ก.ค 64 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมด้วยปลัดชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวในตำบลท่าตุ้ม จำนวน 35 ครัวเรือนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment