เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายเดชาทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment