เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการรับเงินสงเคราะห์ของผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทราบแนวทางการให้การสงเคราะห์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment