วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นตัวแทนสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์จำนวน 500 บาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านป่าตอง หมู่ที่ 7 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment