วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองบัว