วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ โรงเรียนบ้านหนองเกิด หมู่ที่ 3 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองเกิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment