วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 3 ครอบครัว ในตำบลท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment