วันที่ 28-29 ธันวาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 4 หมู่บ้าน ในตำบลท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment