วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 2 หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้ม

7102021_๒๑๑๐๒๐_0

7102021_๒๑๑๐๒๐_2

7102021_๒๑๑๐๒๐_4

7102021_๒๑๑๐๒๐_6

7102021_๒๑๑๐๒๐_8

7102021_๒๑๑๐๒๐_10

7102021_๒๑๑๐๒๐_13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment