วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมหน่วยช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 4 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 บ้านป่าตอง หมู่ที่ 9 บ้านแม่อาวน้อย และหมู่ที่ 13 บ้านไร่ป่าคา รวมทั้งสิ้น 40 ครัวเรือน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและสมาชิกสภา อบต.ท่าตุ้มในพื้นที่ร่วมปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment