องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม นายประเสริฐ บุญกองรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม นายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการพนักงาน อบต.ท่าตุ้ม ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาวพิสุทธิพร ใจยวง ซึ่งได้โอนย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ท่าตุ้ม ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 พร้อมต้อนรับคณะเทศบาลดู่ใต้ จังหวัดน่าน ในโอกาสเดินทางมาส่งตัวนางสาวพิสุทธิพร ใจยวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment