วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 8 หมู่บ้าน 17 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

2122022_๒๒๐๒๒๒_0

2122022_๒๒๐๒๒๒_1

2122022_๒๒๐๒๒๒_2

2122022_๒๒๐๒๒๒_3

2122022_๒๒๐๒๒๒_4

2122022_๒๒๐๒๒๒_5

2122022_๒๒๐๒๒๒_6

2122022_๒๒๐๒๒๒_7

2122022_๒๒๐๒๒๒_8

2122022_๒๒๐๒๒๒_9

2122022_๒๒๐๒๒๒_10

2122022_๒๒๐๒๒๒_11

2122022_๒๒๐๒๒๒_12

2122022_๒๒๐๒๒๒_13

2122022_๒๒๐๒๒๒_14

2122022_๒๒๐๒๒๒_15

2122022_๒๒๐๒๒๒_16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment