วันที่ 25 มกราคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมงานในโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน กศน.จังหวัดลำพูน ณ บ้านร่องช้าง หมู่ที่ 5 ต.ท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment