วันที่ 17 เมษายน 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงานและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ  อบต.ท่าตุ้ม. ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามตลาดทุกแห่ง วัดและสถานที่สาธารณะต่างๆ ในตำบลท่าตุ้ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019