หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ระหว่างวันที่ 1-8 มกราคม 2566

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยและบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 1 – 8 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลท่าตุ้ม

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลท่าตุ้ม ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 (7 วันอันตราย) โดย ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจภูธรป่าซาง เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ป้องปราม ตักเตือน บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ตลอดจน แนะนำเส้นทางบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เดินทางสัญจรในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ด้วยความปลอดภัยต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ตู้ยามตำรวจชุมชนบ้านป่าสีเสียด ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ระหว่างวันที่ 20-31 ธันวาคม 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยและบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 20 – 31 ธันวาคม 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยและบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม – 12 ธันวาคม 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยและบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม – 12 ธันวาคม 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ระหว่างวันที่ 28พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยและบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ระหว่าวันที่ 28พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ระหว่างวันที่ 12-27พฤศจิกายน 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยและบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 12-27 พฤศจิกายน 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยและบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ระหว่างวันที่ 10-21 ตุลาคม 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยและบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 10-21 ตุลาคม 2565

อบต.ท่าตุ้มลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์นำ้ลดระดับจากเหตุอุทกภัยในตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ลดระดับลงในตำบลท่าตุ้มและสำรวจเส้นทางน้ำ เส้นทางการจราจรในหมู่บ้านที่เกิดปัญหาหลังจากน้ำท่วมขังในแต่ละหมู่บ้าน พร้อมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ 2 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าตุ้มและหมู่ที่ 13 บ้านไร่ป่าคา โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและสมาชิกสภา อบต.ท่าตุ้มในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลสะท้อนปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มจะดำเนินการวางมาตรการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของตำบลท่าตุ้มในระยะยาวต่อไป