งานกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ออกเหตุให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย มีอาการชักเกร็ง กู้ชีพกู้ภัยท่าตุ้มได้ทำการประเมินผู้ป่วย ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาลลำพูน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ทำการตั้งด่านหน่วยบริการประชาชน ณ ป้อมยามบ้านป่าสีเสียดเนื่องในวันสงกรานต์( 7วันอันตราย )

งานกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ออกเหตุช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตกจากที่สูงหมดสติ ม.๑ บ้านท่าตุ้ม กู้ชีพกู้ภัยท่าตุ้มทำการ CPR และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

งานกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

ทีมกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ออกเหตุจักรยานยนต์ล้มเอง ที่บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ ๑ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๑ ราย เป็นเพศชาย เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลป่าซางต่อไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ออกเหตุดับเพลิงไฟไหม้ป่าหญ้าและลุกลามเข้าสวนลำไยในเขตพื้นที่บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ ๑