อบต.ท่าตุ้มลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์นำ้ลดระดับจากเหตุอุทกภัยในตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ลดระดับลงในตำบลท่าตุ้มและสำรวจเส้นทางน้ำ เส้นทางการจราจรในหมู่บ้านที่เกิดปัญหาหลังจากน้ำท่วมขังในแต่ละหมู่บ้าน พร้อมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ 2 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าตุ้มและหมู่ที่ 13 บ้านไร่ป่าคา โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและสมาชิกสภา อบต.ท่าตุ้มในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลสะท้อนปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มจะดำเนินการวางมาตรการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของตำบลท่าตุ้มในระยะยาวต่อไป

อบต.ท่าตุ้มลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยในตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมหน่วยช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 4 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 บ้านป่าตอง หมู่ที่ 9 บ้านแม่อาวน้อย และหมู่ที่ 13 บ้านไร่ป่าคา รวมทั้งสิ้น 40 ครัวเรือน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและสมาชิกสภา อบต.ท่าตุ้มในพื้นที่ร่วมปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้

การสำรวจพื้นที่ในสถานการณ์เหตุอุทกภัยตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าตุ้ม ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุอุทกภัย(น้ำท่วม) ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ได้แก่บ้านป่าสีเสียด บ้านแม่อาวน้อย บ้านไร่ป่าคา บ้านหนองบัว และบ้านป่าตอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัย โดยในการช่วยเหลือเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มได้จัดหาทรายเพื่อไว้บริการให้ประชาชนทำกระสอบทรายเป็นแนวกั้นนำ้ในแต่ละหมู่บ้านที่ประสบภัยนำ้ท่วม ทั้งนี้หากประชาชนตำบลท่าตุ้มได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ อบต.ท่าตุ้ม 053-593283 หรือ หน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าตุ้ม053-593535

การป้องกันเหตุอุทกภัยตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบท่าตุ้ม ลงพื้นที่กำจัดเศษกิ่งไม้และขยะมูลฝอยที่ขวางทางน้ำบริเวณลำน้ำเหมืองทรายแดงบริเวณบ้านป่าสีเสียด ตำบลท่าตุ้ม โดยได้ทำการเปิดทางน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือนและผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนตำบลท่าตุ้ม

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุผู้ป่วยใจสั่น)

วันที่ 17 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยใจสั่นที่ ม.1 บ้านท่าตุ้ม ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการใจสั่นอ่อนเพลียจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มเอง)

วันที่ 17 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุว่ามีมอเตอร์ไซค์ล้มเอง บริเวณบ้านไร่ป่าคาตำบลท่าตุ้ม ถนนสายในหมู่บ้านไร่ป่าคา ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีบาดแผลบริเวณใบหน้าและขาซ้ายท่อนล่างผิดรูป จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกับรถเก๋ง)

วันที่ 11 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มได้รับแจ้งเหตุว่ามีมอเตอร์ไซค์ชนกับรถเก๋ง บริเวณข้างวัดป่าตอง ม.7 ตำบลท่าตุ้ม ถนนสายในหมู่บ้านป่าตอง ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีบาดแผลบริเวณใบหน้าจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนกัน)

วันที่ 11 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุว่ามีมอเตอร์ไซค์ชนกับมอเตอร์ไซค์ บริเวณบ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้มถนนสายร่องห้า-หนองเกิด ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 2 ราย รู้สึกตัวดีมีบาดแผลบริเวณใบหน้าและศีรษะทั้ง 2 รายจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุผู้ป่วยลื่นล้ม)

วันที่ 5 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยลื่นล้ม ที่ ม.1 บ้านท่าตุ้ม ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีแผลฉีกขาดบริเวณข้อเท้าขวาจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว)

วันที่ 2 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ที่ ม.10 บ้านมงคลชัย ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย หมดสติไม่สึกตัวแต่ยังมีชีพจรอยู่จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วประสานขอทางโรงพยาบาลป่าซางช่วยเหลือผู้ป่วยและนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลป่าซาง