งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผูู้ป่วยหายใจเหนื่อย ที่ ม.3 บ้านหนองเกิดตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการหายใจเหนื่อยจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผูู้ป่วยมีอาการปวดท้อง ที่ ม.4 บ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการปวดท้องจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียงสายอาหารหลุด หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียงสายอาหารหลุด หมู่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผูู้ป่วยหายใจเหนื่อย ที่ ม.4 บ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการใจสั่นจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุ เวลา 09.20 น. มีผู้ป่วยอ่อนเพลียที่ ม.7 บ้านน้ำดิบหลวง ตำบลน้ำดิบ ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการอ่อนเพลียจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง และในเวลา 10.20 น. ได้รับแจ้งเหตุมีเหตุมอเตอร์ไซด์ล้มเองที่ หมู่ 7 บ้านน้ำดิบหลวง ตำบลน้ำดิบ ถนนสายสันห้างเสือ-บ้านเวียง ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้าและถลอกตามร่างกาย จึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 5 บ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ในเวลา 15.30 น. ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียงสายปัสสาวะหลุด หมู่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และในเวลาเวลา 16:30 น. ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลท่าตุ้ม จากโรงพยาบาลป่าซางกลับบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.40 น. หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุในเวลา 10.40 น. มีผู้ป่วยปวดท้อง ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย และในเวลา 11.40 น. ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยปวดท้อง ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย ที่ ม.6 บ้านน้ำดิบน้อย ตำบลน้ำดิบ ทั้ง 2 ราย รู้สึกตัวดี มีอาการปวดท้องจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย) 

วันที่ 30 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง หมู่ที่ 4 บ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน