มอบถุงยังชีพ
มอบถุงยังชีพ

แทนความห่วงใย อบต.ท่าตุ้ม สู้ภัยโควิด-19

“แทนความห่วงใย อบต.ท่าตุ้ม สู้ภัยโควิด-19”เมื่อวันที่ 27กค.64 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัดฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนในตำบลท่าตุ้ม ณ บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 ต.ท่าตุ้ม ที่กักตัวและได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) พร้อมกันนี้มี ผู้ใหญ่บ้าน, ส.อบต. บ้านท่าตุ้ม และ รพ.สต.บ้านท่าตุ้ม ร่วมลงพื้นที่ในวันนี้ด้วย

กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลท่าตุ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่าตุ้มดำเนินการลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลท่าตุ้มทุกครัวเรือน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านเพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม นำโดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงเยี่ยมบ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้โดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลท่าตุ้มพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 45,000 บาท ณ บ้านสันป่าเป้า หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน