อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 5 หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวโควิด-19

วันที่ 27 ก.ค 64 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมด้วยปลัดชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวในตำบลท่าตุ้ม จำนวน 35 ครัวเรือนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มจัดการประชุมชี้แจงการรับเงินสงเคราะห์ของผู้ประสบปัญหาทางสังคม

เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายเดชาทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ พร้อมแนะนำการตรวจวันอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองอาการป่วย ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่มอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายเดชาทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ พร้อมแนะนำการตรวจวันอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองอาการป่วย ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มจัดพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้แก่เด็กด้อยโอกาส บ้านแม่อาวน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ให้การต้อนรับท่านปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม จำนวน 3 ราย โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมคณะบริหาร มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยที่ประสบกับภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ จำนวนทั้งสิ้น 38 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลท่าตุ้ม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ จำนวน 38 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบกายอุปกรณ์ให้ผู้พิการ

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม รับมอบรถคนพิการจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน และลงพื้นที่มอบรถสามล้อชนิดมือโยกและถุงยังชีพให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม จำนวน 2 ราย เพื่อให้คนพิการสามารใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ ณ บ้านป่าสีเสียดและบ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ส่งมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกับและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านให้ผู้สูงอายุ โดยดำเนินการส่งมอบบ้านที่ผ่านการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุจำนวน 6 ราย รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 114,110 บาท