อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 8-10 กันยายน 2564

วันที่ 8-10 กันยายน 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 5 หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้ม

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 3 กันยายน 2564

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 4 หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้ม

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 26 สิงหาคม 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 5 หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นตัวแทนสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์จำนวน 500 บาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านป่าตอง หมู่ที่ 7 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มจัดการประชุมชี้แจงการรับเงินสงเคราะห์ของผู้ประสบปัญหาทางสังคม วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการรับเงินสงเคราะห์ของผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทราบแนวทางการให้การสงเคราะห์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 3 หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้ม

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 10 สิงหาคม 2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 3 หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้ม

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 6 สิงหาคม 2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 2 หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่มอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายเดชาทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม พร้อมมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว ณ บ้านหนองหมู หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน