กิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตอง “เปตองท่าตุ้มเกมส์”

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง “เปตองท่าตุ้มเกมส์” ประเภทประชาชนทั่วไป งานแข่งขันกีฬาประชาชนเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะบริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ให้เกียรติมอบรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน