วันลาของ พนง.ส่วนท้องถิ่น

การลาของ พนง.ส่วนท้องถิ่น

วันลาของ พนง.ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง